Thủy Tạ – Tp Đà Lạt

 

SO SÁNH

Mô tả

Lắp đặt hệ thống âm thanh Nhà hàng – coffee Thủy Tạ – Một trong những biểu tượng đẹp của người Đà Lạt