TEAC w 780R

 

1,100,000

Số Lượng
THÍCH
SO SÁNH

Mô tả

14 / 100 SEO Score

Loại: tự động đảo ngược, đôi băng cassette nhỏ gọn

Hệ thống theo dõi: âm thanh nổi 4 kênh, 2 kênh

Tốc độ băng: 4,76, 9,5 cm / s

Thủ trưởng: 1 x bản ghi / phát lại, 1 x phát lại, 1 x xóa

Động cơ: 2 x DC servo

Loại băng: loại I, CrO2, kim loại

Giảm tiếng ồn: B, C, HX Pro

Đáp ứng tần số: 25Hz đến 19kHz (Băng kim loại)

Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 79dB (dolby C)

Wow và Flutter: 0,06%

Tổng độ méo sóng hài: 3%

Đầu vào: 100mV (đường dây)

Đầu ra: 0,46V (đường dây)

Kích thước: 435 x 147 x 297,5mm

TEAC w 780R 2 TEAC w 780R 3 TEAC w 780R 4