Ngân Hàng VietComBank – TP Đà Lạt

 

SO SÁNH

Mô tả

Lắp đặt hệ thống âm thanh tại ngân hàng Vietcombank Đà Lạt : Hệ thống âm thanh cho giao dịch viên, hội trường, và phòng họp