Karaoke QUEEN

 

SO SÁNH

Mô tả

Thi công và lắp đặt mới 100% “full option” hệ thống âm thanh digital Karaoke Queen (Nữ Hoàng)