Hội Trường – Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng

 

SO SÁNH

Mô tả

Hoàn Thành thi công lắp đặt Âm Thanh, Ánh sáng cho hội trường sân khấu, hệ thống máy lạnh cao đẳng y tế lâm đồng