AKAI 635D

 

36,500,000

Số Lượng
THÍCH
SO SÁNH

Mô tả

12 / 100 SEO Score

Hệ thống theo dõi: tự động đảo ngược, 4 kênh, 2 kênh, hệ thống âm thanh nổi / đơn âm

Thủ trưởng: 1 x bản ghi, 1 x phát, 1 x xóa

Động cơ: 2 x reel, 1 x capct

Kích thước cuộn: cuộn lên đến 7 inch

Cổ phần hóa: NAB

Tốc độ băng: 1 7⁄8 3 3⁄4 7 1⁄2 15 ips

Wow và rung: 0,04% (7 1⁄2 ips)

Đáp ứng tần số: 30Hz đến 28kHz (7 1⁄2 ips)

Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 55dB

Tổng độ méo sóng hài: 1,5%

Crosstalk: 45dB

Đầu vào: 70mV (đường dây), 70mV (DIN), 0,7mV (mic)

Đầu ra: 1.23V (đường dây), 0.4V (DIN)

Chất bán dẫn: 46 x bóng bán dẫn, 21 x điốt silicon, 11 x điốt Germanium

Kích thước: 470 x 410 x 280mm

Cân nặng: 25,5kg

AKAI 635D 2 AKAI 635D 3